Cari Aku?

Twitter
Tiap hari mencurahkan kegalauan Di marii
@pratidinaayu

Facebook
Udah jarang update tapi massih sering nengokin secara teratur, dan sekarang berubah fungsi jadi ajang promosi blog
Ayu ci cUantix Menandti kamyu Cellaluww
Sekar Ayu Pratidina

Email
Selalu dibuka dan menanti ada email dari majalah buat ngasih kabar gembira cerpenku dimuat :(
sekarayupratidina@yahoo.com